L’hora del Paradís y El invierno de Chaïd

José Ángel Cano Mateu y Carlota Garrido Fortes,

VIII Premis Bancaixa-Universitat de València d’escriptura de creació. Narrativa breu, 2011, 72 págs.