Política de privacitat

Política de privacitat

En compliment d’el que s’estableix en el RGPD, l’informem que les seues dades seran tractades en els nostres fitxers amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació amb la nostra entitat, incloent l’enviament de comunicacions en el marc de la citada relació.

Així mateix, les seues dades seran cedides en tots aquells casos en els quals siga necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació amb la nostra entitat o en els supòsits en els quals ho autoritze una norma amb rang de llei. En compliment del RGPD pot exercitar els seus drets ARC davant Letras i Píxeles, S. L., amb adreça a el carrer Albacete, núm. 8, porta 2, 46007 – València, adjuntant fotocòpia del seu DNI.

El contingut d’aquesta comunicació, així com el de tota la documentació annexa, està subjecte en haver de secret i va dirigit únicament al seu destinatari. En el cas que vosté no fóra el destinatari, li sol·licitem que ens el indique i no comunique el seu contingut a tercers, sinó que procedisca a la seua destrucció.

El prestador de serveis de la societat de la informació haurà de tindre en compte que, a més de la informació que facilite als destinataris del servei a través de la seua “Política de privacitat”, haurà de disposar de textos legals addicionals relatius a altres normatives d’obligat compliment, tals com, sense caràcter limitatiu o excloent, condicions generals de la contractació, propietat intel·lectual i industrial, condicions d’utilització de la pàgina web i responsabilitats sobre aquest tema, o el que la pròpia Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic puga establir en qualssevol altres preceptes al marge del seu article 10 o fins i tot completar la informació que, en relació a aquest, anara necessària.