Transcripcions

Transcripció d'originals i transcripcions especials.
Realitzem tant transcripció d’originals com transcripcions especials.

La transcripció d’originals consisteix en la realització d’una còpia escrita a partir d’un text o un document audiovisual o sonor en la mateixa llengua d’origen (conferències, entrevistes, assemblees d’accionistes, etc.).

Tipus de transcripcions

En tots dos casos, Communico assegura la confidencialitat d’aquells documents que li hagin estat confiats per a l’execució del servei.

 

transcripció d'originals

transcripció d'originals

La transcripció d’originals consisteix en la realització d’una còpia escrita a partir d’un text o un document audiovisual o sonor en la mateixa llengua d’origen (conferències, entrevistes, assemblees d’accionistes, etc.).

Transcripcions especials

Transcripcions especials

Un tipus especial de transcripció seria el subtitulat, ja que per l’exigència de síntesi requereix coneixements específics per part dels transcriptors.

Les transcripcions especials inclouen aquelles transcripcions per a corpus concrets (llenguatge afàsic, català col·loquial…), que impliquen un tipus de codificació concreta.