Redacció

A partir d’un resum o briefing

A partir d’un resum o briefing amb el client, s’escriu o es reelabora un text complet. La tasca dels nostres professionals consisteix a organitzar les dades i cercar la manera més apropiada per expressar-les.

Són intervencions orientades a aquells textos que requereixen una comunicació fonamentalment pragmàtica, és a dir, transmetre una informació amb rigor i claredat, o un llenguatge atractiu que cridi l’atenció d’un receptor determinat. Ens referim, per exemple, a cartes de presentació, follets, dossiers i escrits promocionals.