Editem el teu llibre

Editem el teu llibre

Comprova el nostre treball

Procés d’edició

L’autor interessat rebrà un assessorament inicial per part dels nostres professionals per establir les característiques del llibre tal com ell desitgi. Una vegada establerts els criteris de publicació, Communico s’encarregarà completament del procés d’edició. És a dir, realitzarà la correcció lingüística del text, per assegurar que aquest no contingui cap errada gramatical; dissenyarà les cobertes del llibre i les pàgines interiors, sempre amb l’aprovació prèvia de l’autor; imprimirà els exemplars sol·licitats pel client; i gestionarà l’ISBN i el Dipòsit Legal, si així es desitja.
activitat

Recursos

Els recursos tècnics i l’experiència professional de Communico ens permeten oferir la possibilitat que qualsevol persona pugui veure publicats els seus relats, novel·la, poemes o qualsevol tipus de text. Nosaltres ens encarreguem de rebre l’original i convertir-ho en el llibre que el client desitja o necessita.

Preus

A manera d’exemple, 200 llibres de 70 pàgines, amb els serveis d’assessorament editorial, disseny d’interiors i cobertes, i correcció lingüística, costarien 5,81 euros per unitat.

Aquest supòsit és una simple aproximació. Lògicament, cada autor rebrà una atenció personalitzada. Es valorarà el nombre d’exemplars, la quantitat de pàgines que s’han de revisar lingüísticament i maquetar, i les característiques estètiques del llibre, així com una possible promoció d’aquest.

Terminis de lliurament

La realització i el lliurament del llibre oscil·laran entre 7 i 15 dies.