Avisos legals

Avisos legals

El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible en l’adreça URL https://www.grupocommunico.com (d’ara endavant, el lloc web), que Letras y Píxeles, S.L. posa a la disposició dels usuaris d’Internet.
La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en les quals es propose utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del seu titular o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

  1. TITULARITAT DEL LLOC WEB

Raó social de l’empresa: Letras y Píxeles, S.L.
Nom del titular: Letras y Píxeles, S.L.
Domicili social: C/ Albacete, núm. 8, porta 2
Població: València
Província: València
C.P.: 46007
C.I.F.: B 98 701 386
Telèfon de contacte: 963 818 039
Correu electrònic: infor@grupocommunico.com
Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de València, tom 9905, foli 75, inscripció 1 amb fulla V-163307.

  1. OBJECTE

El lloc web facilita als usuaris d’aquest l’accés a informació i serveis prestats per Letras y Píxeles, S.L. a aquelles persones o organitzacions interessades en ells.

  1. ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web.
L’accés a la web té caràcter gratuït per als seus usuaris.
3.2.- Registre d’usuaris.
Amb caràcter general, l’accés i la utilització de la web no exigeixen la prèvia subscripció o registre dels usuaris d’aquesta.

  1. CONTINGUTS DE LA WEB

L’idioma utilitzat pel titular en la web serà el castellà. Letras y Píxeles, S.L. no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la web per l’usuari, ni de les seues conseqüències.
Letras y Píxeles, S.L. podrà modificar els continguts sense previ avís, suprimir-los o canviar-los dins de la web, així com la forma en què s’accedeix a aquests, sense justificació alguna i lliurement, i no es responsabilitzarà de les conseqüències que aquests canvis puguen ocasionar als usuaris.
Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per a promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de Letras y Píxeles, S.L., ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a la disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços o hiperenlaces que incorporen tercers en les seues pàgines web dirigits a aquesta web seran per a l’obertura de la pàgina web completa, i no poden manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de Letras y Píxeles, S.L.

  1. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tant l’accés a la web com l’ús inconsentido que puga efectuar-se de la informació continguda en ella és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. Letras y Píxeles, S.L. no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que pogueren derivar-se d’aquest accés o ús. Letras y Píxeles, S.L. no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguen produir ni dels danys que puguen causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en ell, com a conseqüència de:
– la presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que siga utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web,
– un mal funcionament del navegador,
– i/o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.
Letras y Píxeles, S.L. no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenlaces que s’incorporen en la web per a l’obertura d’unes altres. Letras y Píxeles, S.L. no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals puga accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.
Letras y Píxeles, S.L. no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deterioren o puguen deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu web o altres webs a les quals s’haja accedit mitjançant enllaços d’aquesta web.

  1. ÚS DE LA TECNOLOGIA COOKIES

La web empra cookies. Pot consultar la nostra Política de cookies, que respecta en tot moment la confidencialitat i intimitat de l’usuari.

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Són propietat de Letras y Píxeles, S.L. tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús de la web o dels seus continguts haurà de tindre un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a Letras y Píxeles, S.L. qualsevol altre ús que supose la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, per la qual cosa cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit deLetras y Píxeles, S.L.

  1. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Letras y Píxeles, S.L. garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus, que ens proporcionen les nostres empreses clients d’acord amb el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Totes les dades facilitades per les nostres empreses clients a Letras y Píxeles, S.L. o al seu personal seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de Letras y Píxeles, S.L., imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.
Les dades facilitades seran tractats segons el Reglament de Mesures de Seguretat (Reial decret 1720/2007 de 21 de Desembre). En aquest sentit, Letras y Píxeles, S.L. ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració i accés no autoritzat per tercers. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. En cas que considere oportú que se cedisquen les seues dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i direcció del cessionari, perquè done el seu consentiment inequívoc sobre aquest tema.
En compliment d’el que s’estableix en el RGPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per a això ha de contactar amb nosaltres en infor@grupocommunico.com

  1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Letras y Píxeles, S.L. i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que poguera derivar-se de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tinga el seu domicili fora d’Espanya, Letras y Píxeles, S.L. i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Letras y Píxeles, S.L.