Serveis a empreses

Communico posa a la disposició de qualsevol empresa un servei especial d'assessorament
Amb la finalitat d’aprofitar els nombrosos recursos del llenguatge, atreure els seus clients, guanyar temps, reduir despeses en la redacció de qualsevol text i, sobretot, per evitar un deteriorament de la imatge provocat per un escrit mal redactat, Communico posa a disposició de qualsevol empresa un servei especial d’assessorament i assumeix la programació, el desenvolupament i l’execució de tota la seva producció textual (follets, cartes a clients i proveïdors, continguts web, memòries, etc.), sigui quina sigui la seva activitat empresarial.

Procés d’impressió

 

Ens ocupem del procés d’impressió, de manera que el client no s’hagi de preocupar de res més.

Un bon ús de la llengua implica un valor afegit en qualsevol negoci. Denota major qualitat, serietat i confiança davant els seus clients

.