Formació

Pràctiques en empresa
Informació detallada - ADEITUV.ES
Des de fa anys, Communico col·labora amb la Universitat de València i la Fundació Universitat Empresa-ADEIT i ofereix als estudiants de grau o màster la possibilitat de realitzar pràctiques en empresa.
Formació

Objectiu

L’objectiu, tant de la institució universitària com de Communico, és complementar la formació de l’alumne i facilitar-li, al mateix temps, la seva inserció professional. Gràcies a les nostres pràctiques, l’estudiant coneix de primera mà les activitats de correcció professional, assessorament lingüístic o edició de textos que realitza la nostra empresa i, d’aquesta manera, adquireix una experiència laboral bàsica i les destreses necessàries per treballar en aquests àmbits.

Remuneradas

Banco Santander

També col·laborem amb el programa de pràctiques remunerades del Banco de Santander, a través del seu conveni amb la Universitat de València.

En total, han estat ja 40 estudiants els que han passat per la nostra empresa per aprendre l’ofici de corrector.

L’alumne que ho desitgi podrà trobar informació detallada sobre les pràctiques (característiques, tràmits, models i descàrregues, etc.) a ADEITUV

Remuneradas

Banco Santander

També col·laborem amb el programa de pràctiques remunerades del Banco de Santander, a través del seu conveni amb la Universitat de València.

En total, han estat ja 40 estudiants els que han passat per la nostra empresa per aprendre l’ofici de corrector.

L’alumne que ho desitgi podrà trobar informació detallada sobre les pràctiques (característiques, tràmits, models i descàrregues, etc.) a ADEITUV

ADEITUV