Las joyas de una vida y Temps d’oliva

Luis Almenar Fernández y Mercè Climent i Payà

VII Premis Bancaixa-Universitat de València d’escriptura de creació. Narrativa breu, 2010, 47 págs.