Fum de flors y El viaje

Anna Revert Barberà y Rubén Trujillo Bertos

X Premis Universitat de València d’escriptura de creació. Narrativa breu, 2013, 56 págs.