El laberinto de Ockham y SDF (sense domicili fix)

Vicente Silvestre Marco y Alba Vilaplana Pérez

IX Premis Universitat de València d’escriptura de creació. Narrativa breu, 2012, 46 págs.