El cost humà de la repressió al País Valencià (1936-1956)

Vicent Gabarda Cebellán, 2020, PUV

detalles