La instauració del franquisme al País Valencià

Andreu Ginés i Sànchez. 2010. PUV

detalles