Homenaje a Mosén Joan Baptista Cabanilles Barberà

2012. UCV.