Diccionari de botánica

Antoni Aguilella i Felisa Puche. 2004. PUV.

detalles