Dones i repressió franquista

Carlos Fuertes Muñoz i Vicenta Verdugo Martí, coords., 2019, PUV

detalles