Qui Som

  • Qui Som
  • Últims treballs
  • Últims treballs II

 


Communico Communico és una empresa de serveis lingüístics i editorials. La nostra activitat consisteix a satisfer qualsevol necessitat de publicació que pugui tenir una empresa, persona o institució pública, i a resoldre aquelles qüestions relacionades amb el llenguatge que es presenten cada dia. L’equip de professionals que configura Communico permet oferir amb garantia serveis de correcció, traducció o redacció de textos, assessorament lingüístic i l’edició de qualsevol tipus de publicació, així com la creació i el manteniment de webs. El resultat n’és sempre un producte lingüísticament rigorós, visualment atractiu, i eficaç des del punt de vista de la comunicació.

Aún no es tarde

Andreu Escrivà. 2017. PUV.

Llull, Cervantes, Shakespeare. Imágenes literarias de la locura

Carles Padilla Carmona. 2017. PUV.

El anuario del FC Barcelona. 2016-2017

Mercedes Morales. 2017. Dicur.

Transexualidad. Valoración pluridisciplinar del fenómeno y su regulación legal

VV. AA. 2017. UCV

Víctimas y verdugos en Shoah, de C. Lanzmann

Arturo Lozano Aguilar. 2017. PUV.

Cuadernos de filosofía y cine. Leo McCarey y Gregory La Cava

José Sanmartín Espluges. 2017. UCV

La riqueza invisible del cuidado

M. Ángeles Durán. 2017. PUV.

Pensar el poder

Bartolomé Yung y Jorge Luengo (eds). 2017. PUV.

El negocio del barbero

Lord Jack Knife. 2017. Ediciones LJK.

detalles

XVI Premis Universitat de València d’escriptura de creació. Narrativa

Irene Klein Fariza y Ana Martínez Gea. 2017. PUV.

 

Social Communico